Het is niet moeilijk te bedenken waarnaar ‘dolle mythes’ verwijst. Maar wat symboliseren de lucifers op cover? Ter gelegenheid van de lancering van deze site geeft AUP drie gesigneerde exemplaren weg. Antwoorden moesten voor 8 maart 2017 binnen zijn, de eerste drie meest volledige inzendingen zouden winnen.

De respons was hoog en de inzendingen vaak bijzonder creatief. Een aantal mensen denkt dat de lucifers verwijzen naar behaverbrandingen. Zo stelt een inzender dat de cover wellicht betekent dat feminisme niet gelijkstaat aan het verbranden van je beha. Anderen weten dat er geen beha’s verbrand werden tijdens de Tweede Golf. Sommigen denken dat er tijdens zowel de Eerste als de Tweede Golf korsetten in de fik werden gezet.

Tijdens een van de eerste acties van Dolle Mina ging één korset in de hens. Niet omdat Eerste Golvers dat ook deden, maar omdat de Mina’s hadden gehoord dat de vrouwenbeweging in de VS beha’s verbrandde. Er zijn geen nadere berichten van verbrandingen geweest. Het is dus een mythe, maar niet een die de omslagontwerper met dit beeld wilde ontkrachten.

Eén inzender denkt dat de lucifers verwijzen naar de Londense Matchgirls Strike van 1888, toen meisjes en vrouwen het werk in een luciferfabriek neerlegden om te protesteren tegen slechte werkomstandigheden. Origineel bedacht, maar helaas niet gerelateerd aan dit boek over de Tweede Golf.

Een eervolle vermelding is voor Jasper Klewer. Zijn inzending:

Het ongelijkteken verwijst naar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De lucifers verwijzen naar het sprookje van het meisje met de zwavelstokjes. Een sprookje is een mythe. Het speelt zich in het verleden af, dus het is een mythe uit het verleden. Het sprookje gaat over een arm meisje dat gedwongen wordt lucifers te verkopen op oudejaarsavond. Niemand wil iets kopen, ze brandt de lucifers op om warm te blijven en sterft van de kou. Thema’s zijn de ongelijkheid van inkomen tussen mannen en vrouwen en rolpatronen in banen. Ook geweld tegen vrouwen komt in het sprookje voor, omdat ze niet naar huis gaat uit angst geslagen te worden door haar vader als ze niks verkoopt. Het sprookje van Hans Christian Andersen wordt geduid als maatschappijkritiek tegen armoede en ongelijkheid uit de negentiende eeuw vergelijkbaar met Dickens. Uit deze stroming begon de eerste feministische golf.

Prachtig, maar alleen de eerste zin is juist.

De lucifers op de cover van Dolle Mythes symboliseren zowel genderongelijkheid als het idee van een onjuist beeld over de Tweede Golf. Twee lucifers zijn opgebrand – verwijzend naar de Eerste en Tweede golf – een derde moet nog aangestoken worden.

De drie prijswinnaars zijn Casper Hulshof, Ronald Matthijssen en Huub Bellemakers. Zij ontvangen een gesigneerd exemplaar zodra de eerste druk binnen is. Graag meld ik hier integraal de mooiste inzending van die drie, ook al klopt een groot deel niet met wat de omslagontwerpen in zijn hoofd had:

Het is een ‘staat niet gelijk aan’-teken, dat is natuurlijk relevant. Zowel voor man/vrouw-genderverhoudingen, maar ook voor feminisme in verschillende tijden. De lucifers zijn een verwijzing naar Virginia Woolfs klassieker To the lighthouse, waar de klassieke zin inzit: “that tended to close in on one with years, the great revelation had never come. The great revelation perhaps never did come. Instead, there were little daily miracles, illuminations, matches struck unexpectedly in the dark; here was one”. Dat citaat is in zichzelf niet feministisch, maar To the lighthouse heeft diverse feministische elementen (want Woolf) zoals de verschillende rollen die de twee vrouwelijke hoofdpersonen spelen. Tenslotte heb je de zwart/wit-tegenstelling (wegens intersectioneel debat) en rode kop (wegens verbondenheid met socialisme). Je kan zelfs nog doordenken en drie lucifers zien als verwijzing naar drie feministische golven.